3.5 Opleidingen
graphic
In het recente verleden zijn opleidingen verzorgd en spreekbeurten gehouden:
  • Inleiding over de EPC in samenwerking met de T. Vissers, SDU;
  • Dagvoorzitter "Kwaliteit in de zorg" in samenwerking met A. van Trigt en de NVTG;
  • Relevante opleidingen in vorige werkkringen voor technici in de zorg;
  • Nova - Comog - REOV, opleidingen beheer en onderhoud zorg;
  • Nova - Comog - REOV, opleidingen bouwprocesmanagement onderhoudswerken;
  • ... (uw opleidingsvraag kan hier komen te staan).