1.4 Adviseren
graphic
NormPlan adviseert u gedegen
Technische adviezen
In heel bijzondere gevallen hebt u een onafhankelijk advies nodig. Wat moet u dan.
NormPlan kan u helpen bij adviezen die nodig zijn om uw huisvesting te kopen, te bouwen, te beheren, te verkopen of af te stoten.
Wij adviseren bij problemen met instanties, zoals Bouw- en Woningtoezicht, bijvoorbeeld als u geen vergunning dreigt te krijgen.
Wij adviseren u bij problemen met brandveiligheid en de gesprekken die u daarvoor met de brandweer moet voeren.
Wij adviseren u bij problemen met de verkoop, de aankoop of de (ver)huur.
Wij adviseren u bij problemen met die installaties die niet of niet goed willen werken.
Wij adviseren u over achterstallig onderhoud, onderhoudsgebreken en problemen bij de uitvoering van onderhoudswerk.
Wij adviseren u over onderhoudscontracten en de dienstverlening die daarbij hoort
Wij kunnen u terzijde staan bij procedures bij de rechter in het geval u slachtoffer bent van problemen in het beheer, de bouw of het onderhoud.